روانشناس

کسی که به کمک روان‌درمانی به فرد برای به دست آوردن سلامت روانی کمک می کند. روان درمانی به روش هایی مختلف مانند گفت و گو، روانکاوی و  هپنوتیزمْ درمانی که با هدف بازیابی سلامت روان انجام م شوند گفته می شود. روان شناس برخلاف روانپزشک ، از دارو برای درمان بیماری های روان استفاده نمی کند.