نبض

هر بار ضربان قلب باعث ورود حجمی از خون به داخل سرخرگ های بدن می شود. زمانی که خون به شکل موجی از داخل یک سرخرگ عبور می‌کند، به دیواره ی سرخرگ فشار می آورد. ما با لمس سرخرگ های سطحی که از روی استخوان و یا عضله عبور کرده اند می‌توانیم این فشار را به شکل ضربه لمس کنیم. به این ضربه نبض گفته می شود.

نبض یکی از علائم حیاتی است و با اندازه گیری نبض می‌توانیم به تعداد ضربان قلب پی ببریم.

نبض سرطان

« Back to Glossary Index