علامت، علائم (سیمپتوم [سیمْپْ – تُم]، Symptom)

علائم جسمی و یا روحی که نشانگر وجود بیماری می‌باشد.