خدمات مکسا > مراقبت‌های پرستاری تسکینی

مراقبت های پرستاری تسکینی

از میان اعضای تیم، معمولاً پرستاران بیشترین ارتباط نزدیک را با بیمار دارند و بنابراین یکی از رابط‌های اصلی بیمار و خانواده با بقیۀ تیم مراقبتی هستند و نقش مهمی در حمایت عاطفی بیمار و اطرافیان او ایفا می‌کنند. پرستاران طب تسکینی دو وظیفۀ ‌مهم، یعنی انجام اقدامات پرستاری و آموزش به بیمار و خانواده را بر عهده دارند. پرستاران بطور منظم بیمار را برای کنترل علائم ویزیت کرده و مطمئن می‌شوند که نیاز‌های او برآورده شود. بعضی از پرستاران دارای تخصص‌هایی خاص، مانند درمان زخم بستر یا مراقبت از استومی هستند.

خدمات پرستاری در منزل مکسا

مراقبت‌ها و آموزش هایی که در طب تسکینی توسط پرستار انجام می‌شوند شامل موارد زیر هستند:

آموزش مراقب بیمار

مراقبت از بیمار، نیازمند آموزش‌های مختلفی است. پرستار روش انجام اقدامات مراقبتی عمومی،گزارش درست اطلاعات به پزشک، استفاده از وسایل پزشکی و بررسی علائم حیاتی بیمار را به مراقبین او یاد می‌دهد.

اقدامات مراقبتی

بیمارانی که در خانه یا بیمارستان بستری می‌شوند به برخی مراقبت‌ها نیاز دارند که انجام آن از عهدۀ مراقب بیمار خارج است. در این موارد پرستار بیمار را در خانه ویزیت می‌کند و اقدام‌های مراقبتی لازم را برای او انجام می‌دهد.

مراقبت از زخم بستر

مکسا خدمات و آموزش‌های مربوط به پیشگیری، مراقبت و درمان زخم را به صورت تخصصی توسط پرستاران دوره دیده ارائه می‌دهد. پرستار زخم، شیوۀ پیشگیری از بروز زخم بستر را به بیمار و خانواده آموزش می‌دهد و در صورت بروز زخم بستر، با همکاری خانواده، اقدامات مراقبتی و درمانی را انجام می‌دهد.

آموزش نگهداری استومی

آموزش مراقبت از استومی یکی از خدمات تخصصی پرستاری مکسا است. پرستاران تسکینی مکسا، به بیمار شیوۀ ‌درست استفاده کردن از کیسۀ استومی و مراقبت از آن‌را آموزش می‌دهند. این آموزش‌ها خصوصاً برای بیمارانی که به تازگی از کیسه استفاده می‌کنند خیلی مفید است؛ زیرا به آنها کمک می‌کند که با آن زودتر کنار بیایند.