خدمات مکسا مراقبت معنوی

مراقبت معنوی

خدمات مکسا

خیلی از کسانی که به سرطان مبتلا می‌شوند، درگیر سوالاتی می‌شوند؛ مثل اینکه «چرا من سرطان گرفته‌ام؟» یا «عدالت خدا کجا رفته؟». «مراقب معنوی» بیمار و اطرافیان او را در چالش های گوناگون فلسفی، معنوی، دینی و اخلاقی همراهی می‌کند. چالش‌هایی مانند درست و غلط، ثواب و گناه، عدالت، دعا و اجابت، توکل، صبر، رضایت، حکمت، امیدواری، آرامش معنوی، عزت نفس، خودآگاهی، خداشناسی، یکپارچگی با طبیعت و طبیعت خدامحور، ترس از مرگ، سوگ، توجه به خود، روابط بین‌فردی و حتی احکام شرعی.

تیم مراقبت معنوی به شما کمک می‌کنند تا باور‌های خود را بازنگری کنید و بتوانید معنای زندگی را دوباره پیدا کنید و تفسیری معنا‌دار از تجارب سختی که پشت سر می‌گذارید بدست آورید.

این خدمات به صورت مشاورۀ فردی و جلسات گروه درمانی معنوی، ارائه می‌شود. این خدمات بنا به نیاز بیمار، ممکن است در کلینیک، در منزل بیمار و یا از طریق تلفن ارائه شود.

مشاوره در کلینیک

بیماران و خانواده ها می‌توانند با حضور در کلینیک و ملاقات با تیم تخصصی مراقبت معنوی، در مورد سوالات و چالش‌های معنوی خود به گفتگو بنشینند. مراقبین معنوی طی مشاورۀ فردی به حل تعارضات معنوی مراجعین می‌پردازند.

مشاوره در منزل

بیمارانی که توانایی فیزیکی برای حضور در کلینیک را ندارند و یا بر اساس تشخیصِ مراقب معنوی، ارائۀ مراقبت در منزل می‌تواند تاثیر بهتری داشته باشد، در منزل مشاوره می‌گیرند.

جلسات گروه‌ درمانی

گروه درمانی معنوی، با جلسات و موضوعات مختلف به وسیلۀ ایجاد حس مشترک می‌تواند نقش بسزایی در حرکت بیماران و خانواده‌ها در مسیر سلامت معنوی داشته باشد.

ویزیت تلفنی

مراقبین معنوی مکسا بر اساس نیاز بیماران و یا خانواده‌های ایشان در شرایط متفاوت از طریق پاسخگویی تلفنی به ارائۀ مراقبت معنوی می‌پردازند. ایشان با پیگیری‌های مستمر تلفنی وضعیت معنوی بیماران را دنبال می‌کنند و تا رسیدن به نتیجۀ مطلوب، وضعیت بیمار و خانواده را از طریق تماس های تلفنی پیگیری می‌کنند.

پاسخگویی به سوالات شرعی بیماران

متخصصان فقه در مکسا، سوالات و مسائل شرعیِ مربوط به بیماری را بر اساس جدید‌ترین نظرات مراجع تقلید پاسخ می‌دهند، تا بیمار بدون وسواس و با اطمینان خاطر به انجام مناسک مذهبی خود بپردازد.