سلام

دستتون درد نکنه؛ خداوند رحمت کنه همه اسیران خاک رو.