نقش خیریه‌ها در سرطان

اردبیل
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی و صعب العلاج ریحانه بزرگسالان کمک هزینه درمانی/معیشتی اردبیل
بنیاد حمایت از کودکان سرطانی شمیم مهر استان اردبیل کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی اردبیل
بنیاد حمایت از کودکان اردبیل کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی اردبیل
موسسه حمایت از کودکان سرطانی آرزو پارس آباد عمومی درمان سرطان پارس آباد مغان
اصفهان
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
انجمن حمایت از بیماران سرطان سینه امید مهر زنان آموزش و پیشگیری اصفهان
انجمن سلامت و پیشگیری از سرطان پورسینای حکیم عمومی آموزش و پیشگیری اصفهان
انجمن پيشگيري از بروز سرطان نوید سلامت عمومی آموزش و پیشگیری اصفهان
 موسسه نیکوکاری کنترل سلامت ایرانیان (مکسا) عمومی حمایتی و تسکینی اصفهان
بنیاد نیکوکاری هرندی عمومی درمان سرطان اصفهان
خيريه حمايت از بيماران سرطاني نور محیی عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی اصفهان
صندوق کمک و حمایت از بیماران سرطانی اصفهان (بیمارستان آیت اله کاشانی) عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی اصفهان
صندوق حمایت و درمان بیماران سرطانی اصفهان (بیمارستان امید) عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی اصفهان
موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان کسا کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی اصفهان
انجمن خیریه امداد و درمان حضرت امام رضا (ع) عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی خور و بیابانک
موسسه خیریه امام حسن (ع) عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی کاشان
موسسه نیکوکاری جوانه های امید نجوا کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی کاشان
خیریه حضرت قمربنی هاشم عمومی درمان سرطان نجف آباد
البرز
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
موسسه خیریه مهر سهیلا بزرگسالان کمک هزینه درمانی/معیشتی کرج
انجمن حمایت از بیماران سرطانی غرب استان تهران عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی کرج
خیریه شکرانه کودکان البرز کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی کرج
آذربایجان شرقی
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
انجمن حمایت از بیماران سرطان پستان تبریز زنان کمک هزینه درمانی/معیشتی تبریز
انجمن سرطان تبریز عمومی آموزش و پیشگیری تبریز
انجمن حمایت از بیماران سرطانی پژواک طاهر تبریز عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی تبریز
انجمن حمایت از پژوهش پیشگیری و درمان بیماران سرطانی تبریز عمومی نامشخص تبریز
انجمن حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (تسکین) کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی تبریز
جمعیت خیریه قلبهای سبز تبریز کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی تبریز
انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مراغه (مهرگان) عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی مراغه
آذربایجان غربی
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان آذربایجان غربی (امید) عمومی درمان سرطان ارومیه
خیریه درمانی امدادگران عاشورا عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی ارومیه
انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی صبا بوکان کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی بوکان
بوشهر
انجمن حمایت از بیماران سرطانی جوانه سبز بوشهر عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی بوشهر
انجمن حمایت از بیماران سرطانی بوشهر عمومی نامشخص بوشهر
تهران
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
موسسه خیریه همیاری مبتلایان  به سرطان مهیار بزرگسالان کمک هزینه درمانی/معیشتی تهران
مؤسسه خیریه سید محمد حسین رضوی جوانان کمک هزینه درمانی/معیشتی تهران
ققنوس عشق و ایثار زنان آموزش و پیشگیری تهران
موسسه پیشگیری از سرطان پستان زنان آموزش و پیشگیری تهران
موسسه یاری و حمایت از مبتلایان به سرطان سینه زنان آموزش و پیشگیری تهران
انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان پستان آریا زنان کمک هزینه درمانی/معیشتی تهران
انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان پستان ایرانیان زنان کمک هزینه درمانی/معیشتی تهران
خیریه فرهاد زنان کمک هزینه درمانی/معیشتی تهران
موسسه خیریه سپاس عمومی حمایتی و تسکینی تهران
خیریه ی بهنام دهش پور عمومی درمان سرطان تهران
موسسه خیریه سمر عمومی درمان سرطان تهران
شبکه ملی تشکل های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران عمومی سیاست گذاری تهران
خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور تهران عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی تهران
موسسه مردم نهاد شناخت و مهار سرطان (شمس) عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی تهران
خیریه حمایت و درمان سرطان تهران عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی تهران
انجمن حمایت از بیماران سرطانی احسان عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی تهران
انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان ریه امیر المومنین ع اسرا نیاوران عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی تهران
موسسه خیریه خانه سبز سید الشهدا عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی تهران
خیریه حمایت از بیماران سرطانی مادر عمومی نامشخص تهران
خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک کودکان درمان سرطان تهران
موسسه خیریه کودکان فرشته‌اند کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی تهران
انجمن خیریه برنا کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی تهران
خیریه حمایت از بیماران خاص قرچک عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی قرچک
چهار محال و بختیاری
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
انجمن حمایت از بیماران سرطانی مهر عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی شهرکرد
موسسه خیریه صفا کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی شهرکرد
خراسان رضوی
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
انجمن آوای مهر نسترن عمومی آموزش و پیشگیری مشهد
انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد (مرکز رادیوتراپی انکولوژی امام رضا) عمومی درمان سرطان مشهد
مجمع خیرین سلامت استان خراسان رضوی عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی مشهد
موسسه خیریه حمایتی آموزشی مهیار ارغوان عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی مشهد
جمعیت مبارزه با سرطان مشهد عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی مشهد
موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی مشهد
انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی عطوفت بجنورد کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی بجنورد
خوزستان
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
موسسه شفاجویان باب الحوائج ع (محب) بزرگسالان کمک هزینه درمانی/معیشتی اهواز
موسسه خیریه حمایت از بیماران محروم و سرطانی امدادگران عاشورا عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی اهواز
خیریه شفاجویان محرومان مبتلا به سرطان عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی اهواز
موسسه خیریه شفاجویان کودکان مبتلا به سرطان (مشک) کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی اهواز
انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان (مرکز خیریه درمانی امام حسن مجتبی(ع)) دزفول عمومی درمان سرطان دزفول
موسسه خیریه سنا کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی ماهشهر
زنجان
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان – مهرانه عمومی درمان سرطان زنجان
سمنان
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
انجمن امداد بیماران سرطانی کومش سمنان عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی سمنان
انجمن خیریه حمایت از بیماران خاص مهدیشهر عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی مهدیشهر سمنان
سیستان و بلوچستان
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
مجتمع خیرین سلامت شهرستان زابل عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی زابل
انجمن خیریه حمایت از کودکان سرطانی سیستان و بلوچستان کودکان نامشخص زاهدان
فارس
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
بنیاد خیریه سرطان جنوب عمومی راه اندازی و تجهیز مراکز درمانی فارس
بنياد حمايت از بيماران سرطاني (بنیاد امید) عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی فارس
انجمن حمایت از بیماران سرطانی نوید مهر اندیشان عمومی نامشخص فارس
قزوین
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
حمایت از کودکان مبتلا به سرطان قزوین (مکس) کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی قزوین
قم
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
انجمن خیریه مبارزه با سرطان قم (خورشید) عمومی حمایتی و تسکینی قم
موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان کرامت قم کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی قم
کردستان
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
حمایت از کودکان سرطانی سقز سکا کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی سقز
انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان کردستان عمومی درمان سرطان کردستان
کرمان
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی کرمان
کرمانشاه
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
انجمن حمایت از بیماران سرطانی نشاط عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی سنقر
انجمن حمایت از بیماران سرطانی عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی کرمانشاه
وسسه مهر آئینان مهر کرمانشاه کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی کرمانشاه
گلستان
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
انجمن حمایت از بیماران سرطانی گرگان عمومی نامشخص گرگان
گیلان
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
خیریه حمایت از کودکان سرطانی گیلان عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی رشت
خیریه حضرت فاطمه الزهرا س استان گیلان عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی رشت
لرستان
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
موسسه خیریه نبض زندگی الیگودرز عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی الیگودرز
انجمن پیشگیری از سرطان مهیار بروجرد عمومی درمان سرطان بروجرد
بیمارستان صد و بیست و هشت تخت خوابی خیریه نوین درمان حضرت ولیعصر عج عمومی درمان سرطان بروجرد
خیریه بیماران سرطانی سماوات عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی خرم آباد
مازندران
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
انجمن حمايت از بيماران مبتلا به سرطان و بیماری های صعب العلاج آرین عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی آمل
انجمن امداد به بیماران سرطانی عمومی آموزش و پیشگیری بابل
موسسه خیریه نوید سبز بابل کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی بابل
انجمن یاری به کودکان مبتلا به سرطان بابل کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی بابل
خیریه چشم امید زندگی سبز تنکابن عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی تنکابن
انجمن حمایت از بیماران سرطانی رامسر عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی رامسر
انجمن همياران بيماران سرطاني عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی ساری
انجمن حمایت از کودکان سرطانی مهر ولی عصر کودکان راه اندازی و تجهیز مراکز درمانی ساری
مجتمع خیرین حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ساری کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی ساری
حمایت از بیماران خاص و سرطانی عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی مازندران
موسسه خیریه کودکان سرطانی محک (بیمارستان ماهک) کودکان درمان سرطان مازندران
مرکزی
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
موسسه خیریه تبسم عمومی راه اندازی و تجهیز مراکز درمانی اراک
مؤسسه خیریه پیروان امام حسین ع خانواده کمک هزینه درمانی/معیشتی ساوه
خیریه حمایت از بیماران ام اس سرطانی سلامت محلات عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی محلات
موسسه خیریه حامی یار کودکان آموزش و پیشگیری اراک
هرمزگان
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
مرکز حمایت از بیماران سرطانی آشتی درون عمومی راه اندازی و تجهیز مراکز درمانی بندر عباس
مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ساحل خلیج فارس عمومی راه اندازی و تجهیز مراکز درمانی بندر عباس
موسسه خیریه کمک به بیماران خاص و بی بضاعت رودان عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی رودان
کانون سرطان استان همدان عمومی آموزش و پیشگیری همدان
یزد
نام موسسه محدوده سنی خدمات نوع خدمت شهر
انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد عمومی کمک هزینه درمانی/معیشتی یزد
حمايت از كودكان سرطاني محمد رسول الله کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی یزد
انجمن خیریه حمایت از کودکان سرطانی کودکان کمک هزینه درمانی/معیشتی یزد