درمان سرطان با چه عوارضی همراه است؟

هر نوع سرطان، درمان خاص خود را دارد و هر شیوۀ درمانی، عوارض مخصوص به خود. به علاوه، درمان‌های یکسان برای یک نوع سرطان ممکن است در افراد مختلف باعث ایجاد عوارض مختلفی شود. بعضی از این عوارض شدیدتر و برخی دیگر ملایم است. اگرچه گاهی  درمان سرطان خیلی طاقت فرساست، اما بسیاری از افراد، در طول درمان، با سختی زیادی روبرو نمی‌شوند. از اینها گذشته، عوارض درمان در بیشتر موارد قابل تسکین و کنترل هستند. بیشتر عوارض درمان سرطان با تمام شدن درمان از بین ‌می‌روند. مثلاً موهایی که در طول درمان از دست داده‌اید، بعد از درمان دوباره شروع به روییدن ‌می‌کند‌. تیم مراقبتی‌تان در طول درمان، با دقت شما را تحت نظر ‌می‌گیرند تا در صورت بروز هر نوع عارضۀ جانبی، آن را درمان کنند.

در اینجا می توانید با عوارضی که ممکن است به وسیلۀ روش‌های درمانی گوناگون ایجاد شود، آشنا شوید و راه‌های پیشگیری و کنترل آن‌ها را بشناسید.

لنف اِدِم