شیمی درمانی (کمو تراپی [کِـ – مُـ -تِرا – پی]، Chemotherapy)

شیمی درمانی به معنی استفاده از داروها برای از بین بردن سلولهای سرطانی است.

شیمی درمانی