جایگاه آموزش در مکسا

وجود نیروهای متخصص در زمینۀ مراقبت‌های تسکینی و وجود سطحی از دانش و مهارت عمومی مربوط به طب تسکینی در پزشکان، پرستاران، روانشناسان و مددکاران، پشتوانۀ ایجاد و توسعۀ مراقبت‌های تسکینی در یک کشور است. تأمین جامعه ای حرفه ای که بتوانند به ارائۀ مراقبت‌های تسکینی به مردم بپردازند، وابسته به وجود آموزش حرفه ای در سطح عمومی (به عنوان بخشی از برنامۀ تحصیلی رشته‌های دانشگاهی مرتبط) و سطح تخصصی (به عنوان یک گرایش تخصصی یا تخصص جداگانه) است. مکسا همواره کوشیده است که با همکاری دیگر مراکز، نقشی فعال در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی در هر دو سطح عمومی و تخصصی ایفا کند.

برنامه‌های آموزشی در زمان شیوع کوید-19(Covid-19)

هم اکنون آموزش‌های تخصصی مراقبت‌های تسکینی بصورت انتشار دستور العمل‌های مراقبتیْ مخصوص پزشکان و پرستاران، جلسات هفتگی تخصصی بحث و تبادل نظر و فیلم‌ها و پادکست‌های آموزشی در دسترس شما قرار دارد.

دوره‌های مختلف آموزشی و بازآموزی

تا پیش از اتشار ویروس کرونا، آموزش‌های تخصصی مراقبت‌های تسکینی در چارچوب کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های باز آموزی و سمینار‌های تخصصی برگزار ‌می‌شدند. هم اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا  برگزاری این دوره‌ها به تعلیق درآمده است. در صورت از سرگیری برنامه‌های آموزشی، این برنامه‌ها از طریق همین صفحه و قسمت اخبار به اطلاع شما خواهد رسید.

کارآموزی در مکسا

بر اساس قراردادهای انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دانشکده پرستاری و مامائی) و دانشگاه آزاد خوراسگان (دانشکده پرستاری و مامائی) و دانشگاه آزاد نجف آباد (دانشکده پرستاری و مامائی)، دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری جهت کارآموزی خدمات حمایتی تسکینی در بیماران مبتلا به سرطان و مراقبت در منزل ‌می‌توانند برای گذراندن دوره کارآموزی خود به مکسا بیاییند. ورود به برنامۀ کارآموزی مستلزم ارائۀ معرفی نامه از استاد و دانشگاه و موفقیت در مصاحبه است. مراحل گذراندن دورۀ کارآموزی در مکسا، شامل ارائه مبحث تئوری خدمات حمایتی تسکینی، برنامه ریزی جهت اعزام به منزل بیماران با واحد مورد نظر، اعزام دانشجو به همراه تیم به منزل بیمار، اخذ گزارش کارآموزی از دانشجو، و ارزیابی عملکرد و اعلام نمره و گزارش به دانشکده مربوطه ‌می‌باشد.

همکاری در آموزش

مکسا، آمادۀ همکاری با موسسات گوناگون برای برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و حرفه ای در حوزۀ مراقبت‌های تسکینی است و نظرات و پیشنهادات شما در این زمینه به گرمی ‌می‌پذیرد.