جایگاه آموزش در مکسا

وجود نیروهای متخصص در زمینۀ مراقبت های حمایتی و تسکینی در میان پزشکان، پرستاران، روانشناسان و مددکاران، پشتوانۀ ایجاد و توسعۀ مراقبت های حمایتی و تسکینی در یک کشور است. تأمین جامعه ای حرفه ای که بتوانند به ارائۀ مراقبت های حمایتی و تسکینی به مردم بپردازند، وابسته به وجود آموزش حرفه ای در سطح عمومی (به عنوان بخشی از برنامۀ تحصیلی رشته‌های دانشگاهی مرتبط) و سطح تخصصی (به عنوان یک گرایش تخصصی یا تخصص جداگانه) است. مکسا همواره کوشیده است که با همکاری دیگر مراکز، نقشی فعال در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی در هر دو سطح عمومی و تخصصی ایفا کند.

رویداد های آموزش عمومی

مکسا در طول سالیان فعالیت خود کوشیده است علاوه بر رسالت تخصصی خود، در آگاهی بخشی به عموم جامعه نیز گام بردارد. برنامه های آموزش عمومی با دو هدف آموزش پیشگیری از سرطان و آشنایی با مراقبت های حمایتی و تسکینی انجام می شود. تاکنون مکسا اقدام به برگزاری رویدادهای اجتماعی گوناگونی کرده است. رویداد سالانه  روز جهانی سرطان، جلسات هفتگی مشاوره پیشگیری، برنامه های آموزشی برای کارکنان سازمان ها و کارخانجات گوناگون و راه اندازی غرفه در رویدادهای اجتماعی، بخشی از فعالیت مکسا در زمینه  آموزش و آگاهی بخشی جامعه است.

کنفرانس های آموزش مداوم پزشکی و پرستاری

مکسا به طور منظم برنامه  آموزش مراقبت های حمایتی و تسکینی را برای پزشکان و پرستاران برگزار می کند. آموزش‌های تخصصی مراقبت های حمایتی و تسکینی در چارچوب کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های باز‌آموزی و سمینار‌های تخصصی برگزار می شود.

congress

کارآموزی در مکسا

بر اساس قراردادهای منعقد شده با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دانشکده پرستاری و مامائی)، دانشگاه آزاد خوراسگان (دانشکده پرستاری و مامائی) و دانشگاه آزاد نجف آباد (دانشکده پرستاری و مامائی)، دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری برای کارآموزی در زمینۀ خدمات حمایتی تسکینی برای بیماران مبتلا به سرطان و مراقبت در منزل ‌می‌توانند برای گذراندن دوره کارآموزی خود به مکسا بیایند. ورود به برنامۀ کارآموزی مستلزم ارائۀ معرفی نامه از استاد و دانشگاه و موفقیت در مصاحبه است. مراحل گذراندن دورۀ کارآموزی در مکسا، شامل ارائه مبحث تئوری خدمات حمایتی تسکینی، برنامه‏ ریزی برای اعزام به منزل بیماران با واحد مورد نظر، اعزام دانشجو به همراه تیم به منزل بیمار، اخذ گزارش کارآموزی از دانشجو، و ارزیابی عملکرد و اعلام نمره و گزارش به دانشکده مربوطه ‌است.

کارآموزی پرستاری

جلسات بین رشته‌ای

جلسات بین رشته‌‌ای مکسا فرصتی برای تبادل نظر میان متخصصان و بالینگران حوزه‌های تخصصی مختلف مراقبت‌های حمایتی و تسکینی را فراهم می کند. این جلسات با هدف به اشتراک گذاشتن جدید‌ترین یافته‌های علمی، تبادل نظر اعضای مختلف تیم تسکینی، حل تعارضات احتمالی آن‌ها و تصمیم‌گیری درباره  فرآیند‌ها و خدمات بالینی برگزار می‌شود. این جلسات هر هفته در مکسا برگزار می‌شوند.

جلسات تیم بین رشته ای چند تخصصی مکسا

همکاری در آموزش

مکسا تاکنون موفق به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی گوناگون با همکاری دیگر مؤسسات داخلی و خارجی شده است. از جمله این همکاری ها می توان به دوره آموزشی روان‌شناسی سرطان (سایکوانکولوژی) با همکاری دانشگاه فرایبورگ آلمان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دوره آموزش طب تسکینی در انستیتو کوری فرانسه اشاره کرد.

مکسا، آمادۀ همکاری با موسسات گوناگون برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و حرفه ای در حوزۀ مراقبت های حمایتی و تسکینی است.