سلام،

ممنون از لطف شما و بسیار سپاسگزارم بابت زحماتی که در جهت کمک به بیمارانی نظیر مادر من می کشید.🌹