سلام ارادتمندم؛

سپاسگزارم بابت کلیه حمایت‌ها و کمک‌های حضرتعالی و همکاران در موسسه خیریه مکسا.

اجر همگی با حضرت فاطمه (س)