سلام
ممنون از ابراز همدردی امروزتان و تلاشهای روزهای قبل که بی شک اگر شما فرشته سیرتان نبودید رنج آن روزها صدها برابر می شد.

من متواضعانه جلوی شما تعظیم می‌کنم و بر دستان تک تک شما بوسه می زنم .
مادرم بانویی بزرگوار و صبور و با ایمان بودند که به قطع دعای خیرشان تا همیشه بدرقۀ راه شما خواهد بود و صد البته تک تک ما خانواده دعاگو و مدیون لطف شما خواهیم بود .
صمیمانه از،شما سپاسگذارم .