با سلام

هر آنچه که خداوند مقدر میکند هیچ بنده ای را توان و تفسیر ان نیست ، لذا بر انچه که میدهد شاکریم و بر نداده هایش صبر مینماییم . سپاس از شما که التیام بخشمان بودید.

همراهیتان مستدام.