باسلام وعرض تشکر از اظهار محبت جنابعالی در همدردی با اینجانب و همچنین از کمک‌های بی دریغ کادر پزشکی و پرستاری آن موسسه مفید و والا مقام که تا حد زیادی از دردهای بیمار ما کاستند.

برای همه عزیزان کادر آرزوی سلامتی مینمایم و از بارگاه الهی اجر جزیل آرزو مینمایم.