سلام،

آقای ناجی از پیام تسلیت و کمکهای حضرتعالی و همکارانتان کمال تشکر و قدردانی را دارم