درود بر شما

ممنون هستیم از مودت های آن موسسه خیریه.

از اینکه ابراز محبت فرمودید مراتب تشکر و سپاسگزاری را اعلام می داریم.

از خداوند بزرگ توفیق در راه توسعه و گسترش آن موسسه محترم و سلامت و بهروزی افراد خدوم شاغل در راه کمک به بیماران و دردمندان را خداستاریم.