باسلام درود بر شما که با ارسال پیام تسلیت مرا همراهی کرده و از بار غمی که بر شانه داشتم کاستید
اجرتان با امیرالمومنین .
و شادی به کامتان.