سلام
تشکر از ابراز همدردی شما
خیلی لطف کردید انشالله خداوند همه گذشتگان شما هم قرین رحمت قرار بده
درودی خالصانه و ارادتی خاضعانه محضر شما که مظهر مهر هستید. توفیق قرین اعمال خداپسندانه و مصلحانۀ شما باشد.
تشکر از مدیریت مکسا جناب ناجی بزرگوار و کارکنان دلسوز مرکز