با عرض سلام و تشکر از این که خواستار تندرستی احوالمان هستید.

انشاءالله خدا خوبی و لطفی که دارید، بدون جواب نگذارد.