ا سلام و سپاس و آرزوی موفقیت گروه مکسا درامر خیری که به پیش میبرند و سلامتی پرسنل محترم مرکز مکسا
ممنون جناب ناجی وباتشکر از همکاران عزیز وزحمت کش مکسا که یاریمان کردند اجرتان با سید شهدا خیلی خیلی ممنونم