سلام و سپاس

به امید روزی که سلامتی پایان کار همه بیماران باشه.