سلام جناب ناجی
افتخاری بود آشنایی با مرکز شما

دعای تمام بیماران و خانواده‌هاشون بدرقۀ شما و تمام پرسنل مهربانتون که تمام لحظات در کنار ما بودن.