با سلام و احترام

با سپاس از زحمات مؤسسه؛ از لطف و عنايت جنابعالي سپاسگزارم.