داوطبان یکی از بزرگ ‌ترین سرمایه مکسا و ستون اصلی آن هستند. یکی از روش‌های کمک به مکسا فعالیت داوطلبانه است. داوطلب، فرد نیکوکاریست که بدون دریافت هیچ وجهی، مسئولیت انجام کاری مربوط به مکسا را برعهده می‌گیرد.
تنها تفاوت داوطلب با یکی از پرسنل رسمی مکسا، در همین عدم دریافت دستمزد است و در دیگر جنبه ها هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند.
مکسا به چند دلیل به نیروی داوطلب نیاز دارد:
  1. مکسا مانند هر بنیاد مردم محور دیگری، هویت اجتماعی اش را از نیروهای داوطلبش کسب می‌کند.
  2. نیروهای داوطلب با برآوردن نیازهای اجرایی مکسا، موسسه را از استخدام نیرو و به تبع آن صرف هزینه بی نیاز می‌گرداند.
  3. داوطلبین ما با انجام فعالیت‌هایی چون بازارچه های خیریه ، برای مکسا کسب درآمد می‌کنند.
  4. پس از مدتی، هر یک از داوطلبین بدل به سفیر مکسا می‌شوند که پیام و رسالت آن را با خود در سطح جامعه گسترش می‌دهند.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.