راه های زیادی برای اینکه یک کار خوب انجام دهیم وجود دارد و کمک کردن به مکسا یکی از آن راه هاست. با کمک کردن به مکسا، شما این فرصت را خواهید داشت تا بر زندگی افراد زیادی تاثیر بگذارید. افرادی که شاید همین حالا در همسایگی شما زندگی می کنند یا بخشی از خانواده شما هستند یا شاید هم جایی در آینده، چشم به کمک امروز شما دوخته باشند. با کمک کردن به مکسا، شما به بنیان نهادن یک حق کمک کرده اید؛ حقِ زیستن در آرامش تا آخرین لحظه حیات. و کدام یک از ماست که دوست نداشته باشد تا آخرین لحظه ی زندگی اش، زندگی کند؟

در اینجا می توانید اطلاعات مفیدی پیدا کنید؛ از راه هایی که شما می توانید به مکسا کمک کنید تا راه هایی که مکسا کمک های شما را در آن صرف خواهد کرد.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.