عرض ادب و احترام
ممنون از ابراز همدردی شما تشکر از الطاف حضرتعالی
و همکاران گرامیتان
سعادت ما جبران درشادیهای شما