متشکرم از بابت زحماتی که در این مدت به شما دادیم و از بابت کمک درمان و غیره که شما در این مدت به ما عطا نمودید.

بی نهایت از شما و کادر درمانتان سپاسگزاریم.

با تشکر.