مجوزها

هدف مکسا ارائه ی خدمات حمایتی و تسکینی در جامع ترین و کامل ترین شکل ممکن در سراسر کشور است. در این راستا، مکسا تاکنون موفق به اخذ مجوز های گوناگونی از سازمان های ذی ربط گردیده است. همچنین دریافت مجوز های دیگری در دستور کار قرار دارد که برخی از آنها در مرحله بررسی توسط سازمان مربوطه و برخی دیگر در مرحله ی برنامه ریزی می باشد.

در اینجامیتوانید مجوز هایی که تاکنون موفق به اخذ آنها شده ایم را مشاهده کنید.

مجوزهای در دست اقدام

  • موافقت اصولی مرکز تیپ 2 سرطان در زمین بیمارستان وزیری 
  • دستور نقشه برای ساخت مرکز جامع سرطان در زمین بیمارستان وزیری