به گزارش واحد روابط عمومی موسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان مکسا، اولین نشست تخصصی موسسه مکسا به دعوت معاونت ارتباطات و جذب مشارکت‌های مردمی مکسا در تاریخ چهارده شهریور هزار و چهارصد برگزار گردید.
در این نشست که با هدف بررسی و پیشبرد سیاست‌گذاری ارتباطی موسسه مکسا با حضور مدیرعامل، معاونان موسسه و مدیران شعب تشکیل شد، متخصصین و مسئولین مرتبط به بیان جزییات طرح شهروند شرکتی و ضرورت آن پرداختند و بر معرفی و مطرح شدن مکسا در جایگاه واقعی خود به عنوان بنیان‌گذار و اولین موسسه فعال در حوزه طب تسکینی کشور و تعریف مکسا بر اساس زاویه دید ذینفعان مختلف تاکید کردند.
در ادامه آقای دکتر محمد جهانگیری مدیر عامل موسسه مکسا به ذکر موارد مهمی از جمله: ترسیم زیبایی زندگی و عینیت بخشیدن به جریان زندگی برای بیماران مبتلا به سرطان، درس گرفتن از دوران کرونا و سختی‌های آن و ضرورت محقق شدن عملی انتظاری که در مخاطبان ایجاد خواهد شد پرداخت. وی از امید بخشیدن به بیماران به عنوان یکی از اهداف و دغدغه‌های پرسنل مکسا نام برد. در این جلسه آقای دکتر گنجوی به بیان تجربه‌های برندینگ موسسات و مراکز بزرگ جهانی در ارائه روایت‌ها و داستان‌های خود برای مخاطبان پرداختند و در ادامه خانم دکتر اعظم ولایتی ضمن ارائه چارچوب‌های برندینگ مکسا بر ضرورت امیدآفرینی و ارائه داستان‌ها و روایت‌های برند مکسا تاکید کردند.
در پایان آقای دکتر غزنوی معاون ارتباطات و امور بین‌الملل گروه انتخاب و عضو هیئت مدیره مکسا ضمن تشکر از همراهی حضار به جمع‌بندی مباحث مطرح شده پرداختند و با بیان تجربه‌های زیسته خود بر اهمیت ضرورت پرداختن به بحث افزایش امید به زندگی کردن و تقویت روحیه بیماران تحت پوشش مکسا و بر جایگاه و اهمیت مکسا در ارائه خدمات موثر به بیماران مبتلا به سرطان برای گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب و رسالت مسئولیت اجتماعی در مقابل آن تاکید نمودند.