داود نیکی

شروع فعالیت در مکسا: ۱۳۹۳

مدرک تحصیلی: کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمان

سوابق:

– مشاور اجرایی معاون سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
– مدیر کل عمومی معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
– نماینده وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شورای عالی نظام پرستاری
– دبیر کمیته پیگیری وضعیت درمان و مسکن جانبازان ریاست جمهوری
– مسئول کمیته بازرسی ویژه معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
– مدیر بیمارستان بقیه‌الله تهران
– مدیر بیمارستان قلب جماران
– مدیر بیمارستان شهید شیخ راغب لبنان
– معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

مکسا تهران
دکتر عادله رضاقلی‌زاده دکتر پونه پیرجانی
معاون آموزش و پژوهش مکسا مدیر آموزش و پژوهش مکسا
شروع فعالیت در مکسا: 1398

مدرک تحصیلی: متخصص داخلی و فلوشیپ طب تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

مدرک تحصیلی: پزشک پالیتیویست

دکتر اعظم ولایتی
معاون ارتباطات و جذب مشارکت‌های مردمی
شروع فعالیت در مکسا: 1400

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

دکتر سمانه قهرمان‌پوری دکتر زهرا ترکاشوند
مسئول واحد طب فیزیکی و توانبخشی لنفوتراپیست

شروع فعالیت در مکسا: 1388

مدرک تحصیلی: متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

شروع فعالیت در مکسا: 1396

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

مکسا تهران
مهدی ده‌نو علی مسلمی
مسئول واحد پشتیبانی کارشناس مالی و کارشناس امور دفتری ستاد مکسا
شروع فعالیت در مکسا: 1393

مدرک تحصیلی: کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA

شروع فعالیت در مکسا: 1394

مدرک تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی

   
مکسا تهران مکسا تهران
ناهید نوروزی سوده نیکی
کارشناس پذیرش کارشناس ثبت
شروع فعالیت در مکسا: 1395

مدرک تحصیلی: کارشناسی روان‌شناسی

شروع فعالیت در مکسا: 1396

مدرک تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی

   
 
محمد سامنی
متصدی خدمات
شروع فعالیت در مکسا: 1395

مدرک تحصیلی: دیپلم

دکتر فرناز هنری امیرحسین توانایی
مسئول واحد روانشناسی روانشناس

شروع فعالیت در مکسا: 1395

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی و کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: 1395

مدرک تحصیلی: کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی بالینی

 

 

انسیه زندکریمی

دکتر مریم مظلوم انسیه زندکریمی
روانشناس روانشناس

شروع فعالیت در مکسا: 1397

مدرک تحصیلی: دکتری روان‌شناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: 1397

مدرک تحصیلی: روان‌شناسی بالینی

دکتر متین سیف‌الهی دکتر نعیمه کشاورزی
مسئول کلینیک مراقبت در منزل مدیر کلینیک

شروع فعالیت در مکسا: 1392

مدرک تحصیلی: دکترای الهیات

شروع فعالیت در مکسا: 1392

مدرک تحصیلی: پزشک پالیتیویست

 

 

دکتر اکبر دهقانی حنیفه

دکتر حسن ابرقویی

پزشک طب تسکینی

پزشک طب تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: 1395

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1396

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

 

 

دکتر غلامرضا باطنی

زهرا بطویی

پزشک طب تسکینی

پرستار

شروع فعالیت در مکسا: 1396

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1393

مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری

 

 

شهرام احمدیان

منصور ده‌دار

پرستار

پرستار

شروع فعالیت در مکسا: 1396

مدرک تحصیلی: کارشناسی‌ارشد پرستاری

شروع فعالیت در مکسا: 1397

مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری

 

 

محمد شریفی‌صابر

حسن مهابادی

پرستار

پرستار

شروع فعالیت در مکسا: 1398

مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری

شروع فعالیت در مکسا: 1393

مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری

 

 

 

 

 

 

قاسم حاجیلو
مسئول واحد زخم و استومی
شروع فعالیت در مکسا: 1398

مدرک تحصیلی: کارشناسی‌ارشد ICU