جمعی از پزشکان و پرستاران فعال در حوزه سرطان با شرکت در سمینار مدیریت زخم بدخیم مهارت و دانش خود را برای کنترل و مدیریت مشکلات بیماران مبتلا به سرطان افزایش دادند.

به گزارش معاونت ارتباطات و جذب مشارکت‏ های مردمی مکسا، سمینار مدیریت زخم بدخیم در بیماران مبتلا به سرطان توسط مکسا شعبه تهران با همکاری انجمن خون و سرطان کودکان و بیمارستان شریعتی برگزار شد.

در این سمینار که در بیمارستان شریعتی برگزار شد، دکتر پونه پیرجانی مدیر مراقبت های حمایتی و تسکینی مکسا در بیمارستان شریعتی ضمن معرفی مکسا به کلیاتی در زمینه مراقبت های حمایتی و تسکینی در سرطان پرداخت.

 بنا به این گزارش، دکتر مهناز ایلخانی مدیر بخش طب تسکینی مکسا در بیمارستان حضرت فاطمه(س) نیز درباره علت، چگونگی ارزیابی، کنترل و مدیریت این نوع زخم ها اموزش داد و نمونه هایی را مطرح کرد.

این سمینار که امتیاز بازآموزی داشت، مورد استقبال پزشکان فوق تخصص هماتولوژی انکولوژی، پزشکان عمومی و پرستاران قرار گرفت.