شبکه مراقبت در منزل

میثم شعربافچی زاده

مسئول واحد شبکه مراقبت در منزل

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت بازرگانی

شروع فعالیت در مکسا: 1390

دکتر دینا سادات علوی

هماهنگ کننده علمی شبکه

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

دکتر سارا دهقانی

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1393

دکتر جلال کشاورز

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1389

دکتر سید محمد مسعود مرندی

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: متخصص داخلی

شروع فعالیت در مکسا: 1390

دکتر سید محمد مهدی موحد ابطحی

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1390

دکتر امید شکرانی

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1396

دکتر مهرداد شیرانی

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: متخصص طب اورژانس

شروع فعالیت در مکسا: 1393(به صورت داوطلبانه)

دکتر سعید مجیدی‌نژاد

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: متخصص طب اورژانس

شروع فعالیت در مکسا: 1393(به صورت داوطلبانه)

دکتر محمد کرمی

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1393

دکتر رضا سلوکی

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1398

دکتر علیرضا ابوطالبی

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: متخصص طب اورژانس

شروع فعالیت در مکسا: 1393(به صورت داوطلبانه)

دکتر نینا حاذق

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: متخصص طب ورزشی

شروع فعالیت در مکسا: 1400

علی واعظ

پرستار مراقبت از استومی

مدرک تحصیلی: پرستار

شروع فعالیت در مکسا: 1391

علیرضا رفیعی

پرستار

مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستار

شروع فعالیت در مکسا: 1398

محمدصادق حلبیان

پرستار

مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستار

شروع فعالیت در مکسا: 1397

جمشید جعفری طادی

پرستار

مدرک تحصیلی: بهیار

شروع فعالیت در مکسا: 1396

غلامعلی تیموری

پرستار

مدرک تحصیلی: بهیار

شروع فعالیت در مکسا: 1396

سحر رسولی

پرستار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

شروع فعالیت در مکسا: 1398

محمدرضا جاودان

پرستار

مدرک تحصیلی: بهیار

شروع فعالیت در مکسا: 1401

دکتر محمدرضا سروش

روان‌درمانگر طب تسکینی و سرطان

دانش‌آموخته دکتری تخصصی روانشناسی مثبت‌گرا
دانش‌آموخته دوره بین‌المللی سایکوانکولوژی مرکز طبی دانشگاه فرابیورگ_آلمان
دانش‌آموخته مدرسه بین‌المللی خداباوری دانشگاه صنعتی شریف

شروع فعالیت در مکسا: 1395

مریم شکرزاد

روان‌شناس 

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: 1390

هاجر براتیان

روان‌شناس 

مدرک تحصیلی: دکتری روان‌شناسی سلامت

شروع فعالیت در مکسا: 1391

مهرزاد مستاجران

مشاور خانواده

مدرک تحصیلی:کارشناسی مشاوره و راهنمایی –کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

شروع فعالیت در مکسا: 1390

علی کریمی

روان‌شناس 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: 1397

محمد مهدی احمدی فراز

دکتر مهدی احمدی فراز

مراقب معنوی 

مدرک تحصیلی:دکترای معارف اسلامی، قرآن و متون اسلامی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

سید روح اله موسوی زاده

دکتر سیدروح اله موسوی زاده

مراقب معنوی 

مدرک تحصیلی:دکترای معارف اسلامی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

حجت الاسلام عباسعلی شیروانی

مراقب معنوی 

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد تفسیر علوم قرآنی

شروع فعالیت در مکسا: 1390

حجت الاسلام ابراهیم کولیوند

مراقب معنوی 

مدرک تحصیلی:سطح 3 حوزه

شروع فعالیت در مکسا: 1400

حسین جعفری خوزانی

کاردرمانگر

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد کاردرمانی

شروع فعالیت در مکسا: 1395

محسن بیات

فیزیوتراپیست

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

شروع فعالیت در مکسا: 1393