کلینیک بازتوانی سرطان

همایون ناجی اصفهانی

مسئول واحد کلینیک بازتوانی سرطان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بیهوشی

شروع فعالیت در مکسا: 1390

دکتر سارا دهقانی

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1393

دکتر شیما صالحی

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1399

دکتر نوشین پارساگهر

لنفوتراپیست

مدرک تحصیلی:پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1391

علی واعظ

پرستار مراقبت از استومی

مدرک تحصیلی: پرستار

شروع فعالیت در مکسا: 1391

مهرزاد مستاجران

مددکار اجتماعی

مدرک تحصیلی:کارشناسی مشاوره و راهنمایی – کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

شروع فعالیت در مکسا: 1390

فرزانه مظاهری

مددکار اجتماعی

مدرک تحصیلی:دیپلم

شروع فعالیت در مکسا: 1398

حسین پورزند

مددکار اجتماعی

مدرک تحصیلی:کارشناسی علوم سیاسی

شروع فعالیت در مکسا: 1399

زینب ناجی اصفهانی

مددکار اجتماعی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد حقوق

شروع فعالیت در مکسا: 1400

دکتر محمدرضا شعربافچی‌زاده

روان‌پزشک

متخصص روانپزشکی – فلوشیپ سایکوسوماتیک و سایکوانکولوژی

شروع فعالیت در مکسا: 1391

محمدرضا سروش

روان‌شناس و مراقب معنوی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – معادل دکتری روانشناسی اسلامی مثبت گرا – معادل دکتری طب سنتی ایرانی اسلامی

شروع فعالیت در مکسا: 1395

هاجر براتیان

روان‌شناس 

مدرک تحصیلی:کارشناسی روان‌شناسی بالینی-کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی-دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت

شروع فعالیت در مکسا: 1391

مریم شکرزاد

روان‌شناس 

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: 1390

نفیسه جعفری

روان‌شناس 

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1391

علی کریمی

روان‌شناس 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: 1398

محمد مهدی احمدی فراز

دکتر مهدی احمدی فراز

مراقب معنوی 

مدرک تحصیلی:دکترای معارف اسلامی، قرآن و متون اسلامی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

سید روح اله موسوی زاده

دکتر سیدروح اله موسوی زاده

مراقب معنوی 

مدرک تحصیلی:دکترای معارف اسلامی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

حجت الاسلام عباسعلی شیروانی

مراقب معنوی 

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد تفسیر علوم قرآنی

شروع فعالیت در مکسا: 1390

دکتر مهرداد زینلیان

متخصص ژنتیک

مدرک تحصیلی:دکترای پزشکی مولکولی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

زهرا صدری

کارشناس ژنتیک

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد ژنتیک

شروع فعالیت در مکسا: 1396

فرزاد سلیمیان

کارشناس تغذیه

مدرک تحصیلی:کارشناسی تغذیه

شروع فعالیت در مکسا: 1391