ریسک

احتمال اتفاق افتادن یک رخداد. شانس؛ احتمال.

 

« Back to Glossary Index