انواع سرطان

اگر شما یا یکی عزیزانتان مبتلا به سرطان هستید یا تمایل دارید در مورد این بیماری بیشتر بدانید، اطلاعات این صفحه بسیار کمک کننده خواهد بود.

این صفحه شامل اطلاعات اولیه، عوامل خطر، تشخیص زودرس، درمان و جزئیات بیشتر در مورد انواع سرطان‌ها است.

breast cancer

سرطان پستان

Breast Cancer

سرطان روده بزرگ و رکتوم

Colorectal Cancer

سرطان ریه

سرطان ریه

Lung Cancer

سرطان پروستات

سرطان پروستات

Prostate Cancer

سرطان پوست

Skin Cancer

مشاهده همه سرطان‌ها

مشاهده همه سرطان‌ها

مشاهده همه سرطان‌ها

محتوای این صفحات از سایت American cancer society ترجمه شده است.