مسئولیت اجتماعی سازمان ها

مسئولیت اجتماعی برای یک سازمان به معنی آن است که سازمان، دامنۀ مخاطبین و ذی‌نفعان خود را فراتر از سهامداران و مشتریان خود بداند. از منظر مسئولیت اجتماعی،سهام داران، کارکنان، مشتری‌ها، پیمانکارها، مصرف کنندگان، دانشگاه‌ها، همسایه‌ها، افراد جامعه و محیط زیست، همه در ارتباط با یک سازمان هستند و حق دارند که از وجود سازمان، نفع ببرند.

اگر شما مدیریت تمام یا بخشی از یک سازمان را بر عهده دارید، به نقش خود در اعتلای جامعه فکر کنید. سازمان شما چگونه می‌تواند در ارتقای کیفیت زندگی مردم نقش داشته باشد و چگونه می‌تواند زمین را به جای بهتری برای زندگی کردن تبدیل کند؟ سلامت جامعه همیشه یکی از مهمترین دغدغه‌های شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ بوده است. این در حالی است که امروزه، سرطان به یک عامل مهم در تهدید سلامت و رفاه تبدیل شده است. مکسا، به عنوان تنها ارائه دهنده رایگان مراقبت‌های حمایتی و تسکینی در ایران، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری خیر خواهانه سازمان شما در حوزه مسئولیت اجتماعی ایجاد نموده است. این سرمایه گذاری می‌تواند در قالب ارائه خدمات تخصصی یا عمومی مورد نیاز، تامین مایحتاج یا تامین اعتبار و بودجه‌ی مکسا صورت پذیرد. مکسا در به ثمر رسانیدن مسئولیت اجتماعی، یار و امانت دار سازمان شماست.

برای پیشنهاد همکاری یا بررسی نیاز های بیماران مکسا می توانید با مکسا تماس بگیرید.

مسئولیت اجتماعی (CSR)