عضو علی البدل هیئت مدیره شبکه ملی خیرین فعال در حوزه سرطان مهمترین چالش پیش روی خیریه های فعال در این حوزه را تصدی گری دولت دانست.

به گزارش معاونت ارتباطات و جذب مشارکت های اجتماعی مکسا، نبی الله عشقی ثانی، گفت: در ایران دولت بر سمن‌ها نیز تولی گری دارد و هر یک از دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت کشور، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی در ارتباط با فعالیت مؤسسات غیردولتی و مردم‌نهاد ضوابط و قوانین خاصی وضع کرده اند  که این موضوع خیریه‌ها را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است.

وی مهمترین چالش خیریه ها را ثبت و اخذ مجوز و ارزیابی و رتبه‌بندی آنها ارزیابی کرد و افزود:  امیدواریم دولت‌ مسیر هموارسازی فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه ها را پیش بگیرد.

عشقی اظهار داشت: توانمندسازی و بهره گیری از خیریه‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد تنها با گذر از فرد گرایی و مشارکت جمعی متبلور می‌شود.

عضو علی البدل هیئت ‌مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردمی مؤسسات خیریه حوزه سرطان، با اشاره به هفته سرطان و 16 بهمن روز مشارکت‌های اجتماعی، گفت: به این منظور همایشی با عنوان “دسترسی عادلانه همگانی به خدمات و مراقبت‌ها در بیماری سرطان” برپا شده تا با ایجاد همگرایی مؤسسات خیریه حوزه سرطان بتوانیم قدمی در نزدیک‌تر شدن خیریه‌های مرتبط در این حوزه برداریم.

عشقی ثانی در این همایش  از معرفی سامانه جدید مدیریت بهینه و جامع بیماران مبتلا به سرطان که توسط مرکز کنترل سرطان ایرانیان ارائه شده است، خبر داد و گفت:  با اجرای این سامانه  خدمات خیریه‌ها یکپارچه و منسجم‌ و از موازی کاری جلوگیری می شود.

وی با انتقاد از اعمال سلیقه  در مدیریت برخی خیریه ها اظهار داشت: فرد گرایی جایی در فعالیت‌های نیکوکارانه ندارد و مهم‌ترین عرصه نیکوکاری  در اجتماع است.

عشقی ثانی افزود: نیکوکاری و مباحث مرتبط با آن در کشور ما در هیچ دانشگاهی تدریس نمی‌شود و چاره‌ای جز تعامل با یکدیگر نیست./