همکاران سابق

علی مسلمی 

کارشناس زیست شناسی

شروع فعالیت در مکسا: 1394

خاتمه فعالیت در مکسا: 1402

متین سیف اللهی

دکترای الهیات

شروع فعالیت در مکسا: 1392

خاتمه فعالیت در مکسا: 1402

عادله رضاقلی زاده

متخصص داخلی و فلوشیپ طب تسکینی

شروع فعالیت در مکسا: 1398

خاتمه فعالیت در مکسا: 1402

سوده نیکی

کارشناس زیست شناسی

شروع فعالیت در مکسا: 1396

خاتمه فعالیت در مکسا: 1402

اعظم ولایتی

دکترای جامعه شناسی و ارتباطات

شروع فعالیت در مکسا: 

خاتمه فعالیت در مکسا: 1402

فرناز هنری

پزشک عمومی و کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: 1395

خاتمه فعالیت در مکسا: 1402

سمانه قهرمان پوری

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

شروع فعالیت در مکسا: 1388

خاتمه فعالیت در مکسا: 1401

عبدالرحیم حزینی

فوق تخصص خون و سرطان

شروع فعالیت در مکسا: 1390

خاتمه فعالیت در مکسا: 1395

بابک صادقپور

پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1391

خاتمه فعالیت در مکسا: 1395

مهدی پورافضل

متخصص طب اورژانس

شروع فعالیت در مکسا: 1389

خاتمه فعالیت در مکسا: 1390

راضیه قربانی

پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

خاتمه فعالیت در مکسا: 1393

فرانک پرستگاری

پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

خاتمه فعالیت در مکسا: 1393

علی ممیز

متخصص ارتوپدی

شروع فعالیت در مکسا: 1393

خاتمه فعالیت در مکسا: 1394

شهاب مرتضوی

پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

خاتمه فعالیت در مکسا: 1393

رودابه موسوی فریدنی

پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

خاتمه فعالیت در مکسا: 1394

سجاد بدیعی

پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

خاتمه فعالیت در مکسا: 1393

سپهر صالحپور

متخصص گوش و حلق و بینی

شروع فعالیت در مکسا: 1394

خاتمه فعالیت در مکسا: 1395

محمد کرمی

پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1393

خاتمه فعالیت در مکسا: 1394

حسام الدین حریری

پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

خاتمه فعالیت در مکسا: 1394

علی نصر

پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1394

خاتمه فعالیت در مکسا: 1396

مهشید فرشید نژاد

متخصص داخلی

شروع فعالیت در مکسا: 1395

خاتمه فعالیت در مکسا: 1397

ناصر کوخایی

متخصص داخلی

شروع فعالیت در مکسا: 1394

خاتمه فعالیت در مکسا: 1397

فرشته برزویان

پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1395

خاتمه فعالیت در مکسا: 1395

محبوبه آقانوری

متخصص روانپزشکی

شروع فعالیت در مکسا: 1394

خاتمه فعالیت در مکسا: 1396

فرشته آیتی

متخصص پاتولوژی

شروع فعالیت در مکسا: 1394

خاتمه فعالیت در مکسا: 1396

ریحانه امیرمعزی

پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1395

خاتمه فعالیت در مکسا: 1397

بی بی فاطمه علوی

متخصص زنان و زایمان

شروع فعالیت در مکسا: 1396

خاتمه فعالیت در مکسا: 1398

محمد رضا روستا

پزشک عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1396

خاتمه فعالیت در مکسا: 1397

زهرا احمدی

دکترای روان شناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: 1396

خاتمه فعالیت در مکسا: 1397

نگار رئیسی دهکردی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

خاتمه فعالیت در مکسا: 1394

محبوبه مرادی قهدریجانی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: 1394

خاتمه فعالیت در مکسا: 1396

سلیمان قادری

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

شروع فعالیت در مکسا: 1394

خاتمه فعالیت در مکسا: 1398

شهلا جلالی

کارشناس علوم قرآن و حدیث

شروع فعالیت در مکسا: 1396

خاتمه فعالیت در مکسا: 1397

امیرحسین زنجانی

کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

شروع فعالیت در مکسا: 1394

خاتمه فعالیت در مکسا: 1395

نارسیس افقری

کارشناس ارشد تغذیه

شروع فعالیت در مکسا: 1393

خاتمه فعالیت در مکسا: 1396

سعید مستاجران

کارشناس ارشد ارتباطات

شروع فعالیت در مکسا: 1393

خاتمه فعالیت در مکسا: 1397

مهرداد طهماسبی

کارشناس ارشد مدیریت 

شروع فعالیت در مکسا: 1393

خاتمه فعالیت در مکسا: 1397

سروش امامی

کارشناس ارشد مدیریت 

شروع فعالیت در مکسا: 1393

خاتمه فعالیت در مکسا: 1398

رسول هاشمی

کارشناس پرستاری

شروع فعالیت در مکسا: 1397

خاتمه فعالیت در مکسا: 1397

مرحوم حسین نایب نظر

فوق دیپلم بهداشت

شروع فعالیت در مکسا: 1392

خاتمه فعالیت در مکسا: 1398

زینب شفیع زاده

کارشناسی مدارک پزشکی

شروع فعالیت در مکسا: 1392

خاتمه فعالیت در مکسا: 1393

دکتر احمدرضا پورقادری

مدیر واحد طرح و برنامه و سرمایه انسانی

مدرک تحصیلی:دکتری مهندسی صنایع و سیستم – سیستم‌های سلامت

شروع فعالیت در مکسا: 1395

الهه پورنجار

کارشناس ارشد علوم  قرآن و حدیث

شروع فعالیت در مکسا: 1395

خاتمه فعالیت در مکسا: 1397

امیر سبحانی

کارشناسی تربیت بدنی

شروع فعالیت در مکسا: 1398

خاتمه فعالیت در مکسا: 1399

فریمان نقایی

مددکار اجتماعی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد حقوق

شروع فعالیت در مکسا: 1392

راضیه امیری

کارشناس پذیرش

مدرک تحصیلی: کارشناسی آب

شروع فعالیت در مکسا: 1398

خاتمه فعالیت در مکسا: 1399

دکتر عالیه کاشانی

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1399

خاتمه فعالیت در مکسا: 1399

دکتر نیما قاسمی

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1398

خاتمه فعالیت در مکسا: 1399

سینا نره‌ئی 

کارشناس آموزش و پژوهش

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زیست‌شناسی سلولی مولکولی

شروع فعالیت در مکسا: 1397

اتمام فعالیت در مکسا: 1399

دکتر عاطفه زارعی

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1399

خاتمه فعالیت در مکسا: 1400

حسین پورزند

مددکار اجتماعی

مدرک تحصیلی:کارشناسی علوم سیاسی

شروع فعالیت در مکسا: 1399

خاتمه فعالیت در مکسا: 1400

دکتر هاله احمدی نسب

پزشک طب تسکینی

مدرک تحصیلی: پزشکی عمومی

شروع فعالیت در مکسا: 1398

خاتمه فعالیت در مکسا: 1400

فرزاد سلیمیان

کارشناس تغذیه

مدرک تحصیلی:کارشناسی تغذیه

شروع فعالیت در مکسا: 1391

خاتمه فعالیت در مکسا: 1400