توانبخشی (بازتوانی، Rehabilitation)

خدمات و روش‌هایی که به بیماران مبتلا به سرطان در حفظ و بازیابی توان فیزیکی (جسمی)، اجتماعی، روانی و شغلی در حین و پس از درمان سرطان کمک می‌کنند.

توانبخشی بازتوانی