نخستین جایزه مؤسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان که به نام جایزه مکسا نامگذاری شده است، به پاس سالها خدمت در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی و مبارزه با سرطان طی مراسمی در کنگره بین المللی ژنومیکس به دکتر محمدرضا مسجدی اهدا شد.

این جایزه با هدف توسعه غربالگری، پیشگیری از سرطان و ارتقا و فراگیری مراقبت های حمایتی -تسکینی طراحی شده و قرار است هر سال به چهره ماندگار و برگزیده این حوزه تعلق بگیرد.