زخم بستر

زخم بستر به آسیب بافت بدن در اثر فشار مداوم بر یک قسمت از بدن گفته می‌شود. زخم بستر قابل پیشگیری است اما اگر به موقع مداوا نشود می‌تواند به جز پوست، باعث تخریب بافت ماهیچه و حتی استخوان شود.

مناطق حساس به زخم بستر