اتاق ایزوله [ایـ – زُ – لِ]

اتاق ایزوله به اتاقی گفته می‌شود که رفت و آمد در آن بسیار محدود است و بیمارانی که سیستم ایمنی بدنشان تحلیل رفته، دوران نقاهت خود را در ان می‌گذرانند.

اتاق ایزوله بیمارستان پیوند مغز استخوان

پس از پیوند مغز استخوان و با توجه به شیمی درمانی سنگین قبل از عمل، سیستم ایمنی بیمار به شدت تحلیل رفته و لازم است بیمار برای مدتی در اتاق ایزوله به سر برد.