کمیته علمی با هدف مدیریت بهینه سرطان با حضور برخی چهره های شاخص علمی در حوزه انکولوژی  در مکسا تشکیل شد.

به گزارش معاونت ارتباطات و جذب مشارکت های مردمی مکسا، نخستین نشست این کمیته با حضور دکتر رضوی، دکتر انوشیروانی، دکتر موسوی و مدیران ارشد مکسا در سالن اجتماعات این مؤسسه برگزار شد.

دکتر محمد جهانگیری مدیرعامل مؤسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان، هدف از تشکیل کمیته علمی را توسعه برمبنای علم مدرن و مورد تایید منابع پزشکی و تخصصی به ویژه انکلوژیست ها برشمرد.

وی گفت: پیشبرد اهداف مکسا و گسترش و توسعه خدمات حمایتی و تسکینی با کمک دانشگاه های سراسر کشور امکان پذیر است، بر همین مبنا ما به طور پیوسته در تعامل و همکاری با دانشگاه های علوم پزشکی کشور همین طور مؤسسات علمی و دانشگاه های جهان هستیم.

وی با بیان اینکه مکسا در حال حاضر در وضعیتی است که باید اهداف  خود را در بستر مورد تایید و علمی دانشگاه ها  دنبال کند، افزود: به این ترتیب مدیریت بهینه سرطان و گسترش و توسعه خدمات حمایتی و تسکینی با اتکا به آخرین و به روزترین منابع رسمی و مورد تایید  جهانی ممکن می شود.

مدیرعامل مکسا افزود: این اقدامات در دانشگاه قم از طریق بهم پیوستن کلیه فعالان حوزه سرطان و محیط زیست از پیشگیری، غربالگری، درمان و خدمات حمایتی و تسکینی برای ارتقای کیفیت درمان و جلوگیری از سردرگمی بیماران و ارائه خدمات بهینه در حال انجام است.

دکتر جهانگیری با بیان اینکه در اردیبهشت 1402 استراتژی کمیته علمی و اهداف این کمیته تعیین  می‏‏ شود، گفت: در سال آینده از تمامی پزشکانی که در این حوزه فعال و صاحبنظر هستند دعوت خواهد شد به کمیته علمی بپیوندند./