آب مروارید (کاتاراکت [کاتا – راکْتْ]، Cataract)

آب مروارید یا کاتاراکت بیماری‌ای چشمی ست که در آن، عدسی چشم کدر می‌شود. کدر شدن عدسی چشم به کاهش بینایی و گاهی نابینایی منجر می شود. آب‌مروارید با انجام جراحی قابل درمان است.

آب مروارید یا کاتاراکت