عوارض جانبی

نتایج و پیامدهای ناخوشایند که به واسطه‌ی درمان و نه خود بیماری به وجود می‌آیند؛ مانند خستگی مفرط، تهوع و یا ریزش مو.