مراقبت در منزل

خدمات مکسا

مراقبت‌های حمایتی و تسکینی

دریافت کمک‌های مردمی

درباره مکسا

مکسا از سال ۱۳۸۸ به منظور کمک به کاهش معضلات سرطان در کشور با بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مدیران مجرب این عرصه فعالیت خود را در اصفهان و سپس در سال ۱۳۹۲ در تهران آغاز نمود. از آنجا که تا کنون غالب منابع مالی در کشور صرف تشخیص و درمان سرطان شده است، مکسا اولویت اصلی فعالیت خود را در مراقبت‌های حمایتی و تسکینی و سپس پیشگیری قرار داد.